Πλαστικά

Drip tip 510 Ming

2,00

Drip tip 510 Ming Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

Άλλου τύπου

Drip tip 510 Bore γυάλινο

4,00

Drip tip 510 Bore γυάλινο Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

Άλλου τύπου

Drip tip 810 Resin-ss

4,50

Drip tip 810 Resin-ss Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.