Ατσάλινα

Drip tip 510 Short SS

4,00

Drip tip 510 Short SS Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

2,00

Drip tip 510 Short Plastic Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

Άλλου τύπου

Drip tip 510 Resin 109

4,50

Drip tip 510 Resin 109 Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

2,00

Drip tip 510 Πλαστικό Spiral

Άλλου τύπου

Drip tip 510 Resin 209

6,00

Drip tip 510 Resin 209 Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.

5,00

Drip tip 510 Ατσάλι ακρυλικό Πράσινο Σας συνιστούμε το συχνό του καθαρισμό για λόγους υγιεινής.